CeníkCeník Jesle U Babičky Břeclav (platný od 1. 2. 2023)

Minimální docházka je 2x týdně!

Pravidelná docházka celodenní blok:

  • celotýdenní 4700 Kč/měsíc + strava
  • 2 dny v týdnu 2200 Kč/měsíc + strava
  • 3 dny v týdnu 3200 Kč/měsíc + strava
  • 4 dny v týdnu 4200 Kč/měsíc + strava
Platba: platí se měsíčně na základě vyúčtování dle docházky dítěte.
* Celodenní docházka je možná od 6,30 h do 16,30 h. Nástup do jeslí nejpozději v 8,30 h odchod nejdříve po 14,15 h.

Pravidelná docházka dopolední blok:

  • celotýdenní 4000 Kč/měsíc + strava
  • 2 dny v týdnu 2000 Kč/měsíc + strava
  • 3 dny v týdnu 2700 Kč/měsíc + strava
  • 4 dny v týdnu 3400 Kč/měsíc + strava
* Dopolední docházka je docházka od 6.30 h do 12,00 h. Nástup do jeslí nejpozději v 8,30 odchod kdykoli do 12,00 h.

Možná sleva při nepřítomnosti dítěte

* Při plánované nepřítomnosti dítěte v jeslích v trvání 14 dní a více (ohlášená min. týden dopředu) bude cena snížena o 40 % za každý pracovní den nepřítomnosti (sleva si vypočítá poměrně vzhledem k aktuálnímu fondu pracovních dnů v měsíci).

* Při omluvené nepřítomnosti (nemoc), která bude trvat 14 dní a déle, bude cena snížena o 20 % za každý den nepřítomnosti. Snížení ceny se vztahuje pouze na ohlášenou nepřítomnost, jejíž délka se nebude navyšovat v průběhu nepřítomnosti (tj. rodiče první den nepřítomnosti odhlašují dítě na dobu nejméně 14 dní, neprodlužují dobu po týdnu apod.).

* Při plánovaném přerušení provozu jeslích (vánoce, sanitární týden apod.) bude snížena paušální platba o 20 % za každý pracovní den přerušeného provozu. Pokud bude uzavřeno z důvodu „vyšší moci“ (např. rozhodnutí vlády, MZČR, atd.) je platba snížena o 40 % za každý pracovní den. Sleva se vypočítá poměrně vzhledem k aktuálnímu fondu pracovních dnů v měsíci.

Nepřítomnost dítěte není možné kompenzovat náhradní dobou!

Hlídání mimo otvírací dobu (po dohodě s ředitelkou jeslí)

  • 300 Kč za každou započatou hodinu, stravu si zajišťují rodiče.

Ceny stravného:

Cena snídaně je 15 Kč.
Cena dopolední svačinky (ovoce, zelenina) je 10 Kč.
Cena oběda je 57 Kč.
Cena odpolední svačinky je 15 Kč.

Č.účtu: 479477002/5500, VS : rodné číslo dítěte (bez lomítka), do zprávy prosím napište jméno dítěte.

Upozorňujeme rodiče, že ceník stravy může být změněn na základě změny ceníku dodavatele.