pobočka Břeclav

Ceník Jesle U Babičky (platný od 1. 10. 2016)

Pravidelná docházka celodenní blok:

  • celotýdenní 4900 Kč/měsíc + strava
  • 1 den v týdnu 1000 Kč/měsíc + strava
Platba: platí se měsíčně na základě vyúčtování dle docházky dítěte.
* Celodenní docházka je možná od 6,30 h do 16,30 h. Nástup do jeslí nejpozději v 8,30 h odchod po 14,15 h.

Pravidelná docházka dopolední blok:

  • celotýdenní 3000 Kč/měsíc + strava
  • 1 den v týdnu 600 Kč/měsíc + strava
* Dopolední docházka je docházka od 6.30 h do 12,00 h. Nástup do jeslí nejpozději v 8,30 odchod kdykoli do 12,00 h.

Pravidelná docházka odpolední blok:

  • celotýdenní 1500 Kč/měsíc
  • 1 den v týdnu 300 Kč/měsíc
* Odpolední docházka je docházka od 11,30h-12.00 h do 15.00 h -16,30 h. Nelze kombinovat dopolední a odpolední docházku. Zvýhodněná cena se vztahuje výhradně na odpolední docházku.

Možná sleva při nepřítomnosti dítěte

* Při plánované nepřítomnosti dítěte v jeslích v trvání 14 dní a více (ohlášená min. týden dopředu) bude cena snížena o 40% za každý pracovní den nepřítomnosti (sleva si vypočítá poměrně vzhledem k aktuálnímu fondu pracovních dnů v měsíci).

* Při omluvené nepřítomnosti (nemoc), která bude trvat 14 dní a déle, bude cena snížena o 20% za každý den nepřítomnosti. Snížení ceny se vztahuje pouze na ohlášenou nepřítomnost, jejíž délka se nebude navyšovat v průběhu nepřítomnosti (tj. rodiče první den nepřítomnosti odhlašují dítě na dobu nejméně 14 dní, neprodlužují dobu po týdnu apod.).

* Při plánovaném přerušení provozu jeslích (vánoce, sanitární týden apod.) bude snížena paušální platba o 20% za každý pracovní den přerušeného provozu (sleva se vypočítá poměrně vzhledem k aktuálnímu fondu pracovních dnů v měsíci).

Víkendové a noční hlídání

  • 60 Kč za každou započatou hodinu + strava.
* Během nočního hlídání není možné si děti vyzvednout v době 20.00 h – 6.00 h.

* Při hlídání dětí nad otvírací dobu jeslí (po domluvě se zřizovatelkou jeslí) 60 Kč za každou započatou hodinu + strava.

Cena oběda (je-li odebírán) je 40 Kč.
Č.účtu: 109234206 / 0300 , VS: rodné číslo dítěte (bez lomítka)