pobočka BřeclavCeník DS Jesle U Babičky (platný od 1. 8.2020)

Minimální docházka je 2x týdně!

Pravidelná docházka celodenní blok:

  • celotýdenní 4900 Kč/měsíc + strava
  • 1 den v týdnu 1000 Kč/měsíc + strava
Platba: platí se měsíčně na základě vyúčtování dle docházky dítěte.
* Celodenní docházka je možná od 6,30 h do 16,30 h. Nástup do jeslí nejpozději v 8,30 h odchod nejdříve po 14,15 h.

Pravidelná docházka dopolední blok:

  • celotýdenní 3000 Kč/měsíc + strava
  • 1 den v týdnu 600 Kč/měsíc + strava
* Dopolední docházka je docházka od 6.30 h do 12,00 h. Nástup do jeslí nejpozději v 8,30 odchod kdykoli do 12,00 h.

U dětí, které používají pleny je cena navýšena o 50 Kč/ měs. na likvidaci odpadu.

Možná sleva při nepřítomnosti dítěte

* Při plánované nepřítomnosti dítěte v jeslích v trvání 14 dní a více (ohlášená min. týden dopředu) bude cena snížena o 40% za každý pracovní den nepřítomnosti (sleva si vypočítá poměrně vzhledem k aktuálnímu fondu pracovních dnů v měsíci).

* Při omluvené nepřítomnosti (nemoc), která bude trvat 14 dní a déle, bude cena snížena o 20% za každý den nepřítomnosti. Snížení ceny se vztahuje pouze na ohlášenou nepřítomnost, jejíž délka se nebude navyšovat v průběhu nepřítomnosti (tj. rodiče první den nepřítomnosti odhlašují dítě na dobu nejméně 14 dní, neprodlužují dobu po týdnu apod.).

* Při plánovaném přerušení provozu jeslích (vánoce, sanitární týden apod.) bude snížena paušální platba o 20% za každý pracovní den přerušeného provozu (sleva se vypočítá poměrně vzhledem k aktuálnímu fondu pracovních dnů v měsíci).

Nepřítomnost dítěte není možné kompenzovat náhradní dobou!

Hlídání mimo otvírací dobu (po dohodě s ředitelkou jeslí)

  • 200 Kč za každou započatou hodinu, stravu si zajišťují rodiče.

Cena oběda (je-li odebírán) je 45 Kč. Cenu oběda je možné upravit dle cen dodavatele (bude předem oznámeno rodičům).

Č.účtu: 479477002/ 5500 , VS : rodné číslo dítěte (bez lomítka), do zprávy prosím napište jméno dítěte.